40%

Bút pha lê màu VÀNG – Bút pha lê viết chữ Hán, chữ thư pháp có thể dùng các loại mực khác nhau

150.000