20%

Tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu

68.000

Cuốn sách Tự Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu được biên soạn dành cho người tự học và
học cấp tốc tiếng Trung, gồm 16 bài với các mục:
  • Hội thoại,
  • Từ vựng,
  • Giải thích từ và ngữ pháp đơn giản trong khẩu ngữ Trung Quốc.